Kuva

Eläinkokeeton kosmetiikka

Meiltä kysytään usein, testaammeko tuotteitamme eläimillä.Yrityksemme ei erikseen mainosta valmistavansa eläinkokeetonta kosmetiikkaa, koska se on kaikkien markkinoilla olevien tuotteiden osalta pakollista Euroopassa. Lainsäädännön mukaan tuotteita ei saa mainostaa sellaisten ominaisuuksien olemassaololla, jotka ovat normaali osa kaikkia markkinoiden kosmetiikkatuotteita. Tällainen asia on mm. eläinkoevapaa kosmetiikka. Sen markkinoiminen on EU:ssa kiellettyä, koska kaikki kosmetiikka on täällä eläinkoevapaata.

Raaka-aineita ja lopputuotteita testataan, jotta markkinoille saadaan turvallisia kosmeettisia tuotteita. Testaamisen tarkoituksena on saattaa kuluttajien käyttöön turvallisia, käyttötarkoitukseen sopivia ja tehokkaita raaka-aineita sekä tuotteita. EU:ssa lainsäädäntö luo tarkat raamit sille, millä perusteilla tuotteet pääsevät markkinoille, ja osa tätä turvallisuuden todentamista ovat juuri tuotetestit. Testaamista on historiassa suoritettu eläinkokeitakin käyttäen, mutta jo pitkään menetelmät on korvattu vaihtoehtoisilla tavoilla ja eläinkokeista on päästy kosmetiikassa luopumaan. EU:ssa eläinkoekiellot astuivat voimaan asteittain alkaen raaka-aineiden testauskielloista. Sitten edettiin lopputuotteiden testauskieltoihin sekä viimeisimpänä yksittäisten hankalimpien testaustyyppien korvaamiseen eläinkoevapailla tavoilla. Kosmetiikkateollisuus on ollut edelläkävijä vaihtoehtomenetelmien kehittämisessä eläinkokeille yli 25 vuotta.

Testausmenetelmät
Raaka-aineita ja lopputuotteita voidaan testata erilaisilla tietokonemalleilla (in silico), solumalleilla (in vitro) sekä erilaisilla koehenkilöryhmillä (in vivo). Tietokonemallintamisella voidaan verrata esimerkiksi saman kemiallisen rakenteen omaavien raaka-aineiden käyttäytymistä ja ennakoida tulevia vaikutuksia. In vitro eli laboratorio-olosuhteissa voidaan tutkia yksinkertaisia vaikutusmekanismeja sekä todentaa mm. silmä-ärsytyksen puuttuminen. In vivo- testauksella esimerkiksi koehenkilöt saavat tuotteita käyttöön ja käyttöjakson jälkeen heitä haastatellaan ja mahdollisesti ihoa ja/tai hiuksia tutkitaan tarkemmin ihotautilääkärin toimesta erilaisia mittaustapoja hyödyntäen. Tuotetestaamista tehdään niin turvallisuuden kuin tehokkuuden osoittamisen näkökulmista.

Euroopassa ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods) on järjestö, joka vastaa vaihtoehtomenetelmien kehittämisestä ja validoinnista. Validoinnilla tarkoitetaan sitä, että kehitetty eläinkoevapaamenetelmä todella toimii aina samalla tavalla ja tulokseen voidaan luottaa. Tampereen yliopistossa sijaitseva FICAM (The Finnish Centre for Alternative Methods) on eläinkokeille vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien asiantuntijakeskus Suomessa. Vaihtoehtomenetelmien kehittäminen on haastavaa ja vaatii pitkän linjan suunnittelua ja työtä sopivien testimenetelmien löytämiseksi. Uusia raaka-aineita ei pääse kosmetiikan valikoimaan, ellei niitä ole testattu vaihtoehtomenetelmillä. Tämä on osittain myös hidastanut täysin uusien innovaatioiden löytämistä kosmetiikan raaka-aineiksi, koska vaihtoehtomenetelmien käyttäminen ei ole aina onnistunut. Cosmetics Europe on Euroopan kattojärjestö kosmetiikkateollisuuden edustajana ja toimii aktiivisesti sen puolesta, että muutkin teollisuudenalat ajaisivat vaihtoehtomenetelmiä tehokkaammin sisään omaan lainsäädäntöönsä.

EU:n ulkopuolisilla markkinoilla on käytössä joitakin etikettiin lisättäviä merkkejä, joilla halutaan erikseen painottaa eläinkokeettomien tuotteiden olemassaoloa. Nämä kyseiset merkit tarkoittavat yleensä sitä, ettei ko. tuotetta tai mitään sen osaa ole koskaan tuotteen historiassa testattu eläinkokein. Tarkemmat laatuvaatimukset merkkien käytölle löytyvät niitä myöntävien järjestöjen kautta.

Noora Kailanto
Laatupäällikkö, Toksikologi